Find The Needle Add My Company

About Us

Song Nam, A Vietnamese professional construction consultant Song Nam is a construction consultant of architecture, structure, M&E, local consultancy, construction permit and project management for large scale projects in Hochiminh city, Vietnam. Email: songnam09@gmail.com - ngqduan@gmail.com Web: http://www.songnam.net/Home?lg=en ================ Được thành lập từ đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư và cán bộ kỹ thuật từ Công ty tư vấn kiến trúc và xây dựng lâu đời và lớn nhất tại TP.HCM, Song Nam đã từng bước định vị và phát triển thành đơn vị tư vấn phát triển các dự án có quy mô lớn từ giai đoạn khảo sát, thiết kế kiến trúc, kết cấu, cơ điện đến xin phép xây dựng, tư vấn giám sát và quản lý dự án trong giai đoạn thi công ngoài công trường. Đến nay, với một đội ngũ giỏi chuyên môn và một quy trình làm việc chuyên nghiệp, Song Nam đã thực hiện hầu hết các công tác tư vấn xây dựng cho các dự án lớn rất thành công.
Gemini Project Developer Company Limited

In order to see the Twitter feed you must be logged into your X account.

  Please wait...

Location for : Listing Title